Matsuyama Test

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาแพทย์โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

Office: 098-273-0437
E-mail : [email protected]
Line ID : @vaanaaclinic

หมวดหมู่:
คำอธิบาย

Masuyama Test เป็นเทคนิคการตรวจที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Professor Masuyama จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำให้ทราบว่าภูมิต้านแบบใดเรียกว่าภูมิต้านทานที่ดี และแบบใดที่ไม่ดี โดยมีตัวชี้วัดและ นำไปอ้างอิงกับโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งได้

ซึ่ง Professor Masuyama นั้นเป็นผู้ที่ศึกษาด้านภูมิต้านทานบำบัด  โดยใช้ NK Cell หรือ เซลล์เพชรฆาต

ตัวชี้วัดของภูมิต้านทานไว้ 6 ชนิดและถ้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าภูมิต้านทานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และนั่นก็หมายถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ พร้อมต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง รวมทั้งกรณีที่ แพทย์รักษาคนไข้มะเร็งด้วยวิธีกระตุ้นภูมิต้านทานทุกด้านของคนไข้ให้ดีขึ้น และต้องการตรวจวัดผลการรักษา การตรวจ Masuyama Test ก็จะทำให้ทราบ 23:49 1

6 ตัวชี้วัดภูมิต้านทานของ Masuyama Test ได้แก่

  1. จำนวน NK Cell
  2. NK Vue: สารเคมีที่ NK ผลิตขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวมีการตอบสนอง
  3. Number of NKG2D+ Cells: ปริมาณเซลล์ที่มี NKG2D ถ้าเซลล์ใดมี NKG2D มากจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพเม็ด

เลือดขาวในการกำจัดเชื้อกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อหรือกำจัดเซลล์มะเร็ง

4.Neutrophil/Lymphocyte Ratio: สัดส่วนของ Neutrophil และ Lymphocyte เป็นการระบุถึงความ

สามารถของภูมิต้านทานในการพยากรณ์โรคของภูมิต้านที่มีต่อมะเร็ง เพราะ Neutrophil และ Lymphocyte

ต่ำ แสดงว่าภูมิต้านทานไม่ดี

5.Number of Lymphocytes: การวัดปริมาณLymphocytes เพราะถ้า Lymphocytes ต่ำ ภูมิ

ต้านทานชนิดจำเพาะในการสู้กับเซลล์มะเร็งก็มีต่ำด้วย

6.CD4/CD8 Ratio: การดูเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 และCD8 ที่ช่วยในการสู้กับเซลล์มะเร็ง ถ้าผลตรวจที่ได้ต่ำ

เท่ากับสภาวะร่างกายไม่แข็งแรง ความสามารถในการกระตุ้นการเติบโตของเม็ดเลือดขาวอื่น ๆ ต่ำตามไปด้วย

การตรวจ Masuyama Test ทั้ง 6 ชนิดเป็นการวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน สามารถทำได้ด้วยการตรวจเลือด และทราบผลภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยไม่มีข้อจำกัดในการตรวจ จึงทำให้ตรวจได้กับทุกคน ถ้าคนปกติทั่วไปตรวจและผลออกมาในทางต่ำ นั่นแสดงว่าคุณป่วยได้ง่าย แต่ถ้าช่วงที่ภูมิต้านทานต่ำเป็นจังหวะเดียวกับมีการแบ่งเซลล์ผิดปกติก็แปลว่าภูมิต้านทานของคุณไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับเซลล์มะเร็งแน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้ได้ว่าวันใดจะมีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นเป็นเซลล์แรก แต่ในทางกลับกัน ถ้าเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงและไม่ว่าเซลล์ผิดปกติเซลล์แรกจะเกิดขึ้นเมื่อใด ภูมิต้านทานของเราก็สามารถกำจัดเซลล์ที่ผิดปกตินั้นได้ตั้งแต่ก่อนเป็นเซลล์มะเร็ง ฉนั้น หากเราดูแลระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง โอกาสการเกิดความเสี่ยงมะเร็งก็ย่อมน้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน

บทวิจารณ์ (0)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Matsuyama Test”