What? NK Cell

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาแพทย์โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

Office: 098-273-0437
E-mail : [email protected]
Line ID : @vaanaaclinic

หมวดหมู่:
คำอธิบาย

ระบบภูมิคุ้มกัน ก็เปรียบเสมือนการมีกองทัพที่แข็งแรงพร้อมปกป้องร่างกายจากการรุกรานของเชื้อโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส ซึ่งเชื้อโรคก็มีขนาดแตกต่างกันไป อย่างเชื้อโรคขนาดเล็ก เช่น ไวรัส ร่างกายใช้ภูมิคุ้มกันไม่มากก็สามารถเอาชนะได้ หรืออาจเป็นเนื้อร้ายซึ่งเกิดจากร่างกายที่ทำงานผิดปกติเกิดการขยายตัว ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและจำนวนมากเข้าต่อสู้ หากระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงดีทั้งปริมาณและคุณภาพ การโจมตีของการติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ก็จะพ่ายแพ้ไป ร่างกายก็จะฟื้นตัวได้ไวและกลับมาแข็งแรง

NK Cell หรือ Natural Killer Cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในระบบเลือด ซึ่งร่างกายใช้ต่อต้านเชื้อไวรัสที่จะเข้าสู่ร่างกาย และใช้ในการกำจัดเซลล์มะเร็งหรือเซลล์กลายพันธ์ ทั้งนี้ พบว่าเซลล์กลายพันธ์เกิดขึ้นในร่างกายทุกวันตลอดเวลา แต่ที่เรายังไม่เป็นมะเร็งนั้น ก็เพราะเรามีระบบเม็ดเลือดขาวที่ดีช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้น จนไม่สามารถรวมตัวกันก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

อย่างไรก็ตาม หากระบบภูมิต้านทานรวมถึงระบบเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลง เซลล์กลายพันธ์จะสามารถเกาะตัวกันแล้วเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นจุดเป็นเม็ด และเป็นก้อนกลายเป็นโรคมะเร็งร้ายไปในที่สุด

อนึ่ง NK Cell เป็นหนึ่งในระบบเม็ดเลือดขาว โดยมีสัดส่วนเพียง 1% ของเม็ดเลือดขาว ในร่างกายของเราแต่มีหน้าที่ที่โดดเด่น และเป็นเซลล์เพียงหนึ่งเดียวที่ไม่สร้างปฏิกิริยาแอนติเจนและแอนติบอดี้ มีคุณสมบัติสามารถแยกแยะและมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็ง เชื้อโรค รวมถึงไวรัสชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง

การตรวจการทำงานของ NK Immunity Test แม้จะไม่ได้บอกประสิทธิภาพการทำงานของภูมิต้านทานทั้งหมด เพราะระบบร่างกายยังมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นที่สำคัญอีก เช่น T Lymphocyte ที่ทำงานโดยสร้างแอนติบอดี้เข้าไปกำจัดเชื้อโรคและเซลล์มะเร็ง จากการวิจัยและศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นได้เปรียบเทียบในคนปกติจำนวน 103 คน ที่ตรวจพบว่าการทำงานของ NK Cell ตํ่าลง โดยกลุ่มหนึ่งได้รับการรักษาด้วย NK Cell Therapy ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับการรักษา เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาเกิดโรคมะเร็งขึ้น 14% ส่วนกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย NK Cell เกิดโรคมะเร็งขึ้นเพียง 2% สามารถสรุปได้ว่า NK Cell มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้สูงมากถึง 7 เท่าหรือป้องกันได้ถึง 700%

บทวิจารณ์ (0)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “What? NK Cell”